ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียน One Day Trip with FAP Ep. 2
“ล่องเรือเพลินเดินชม..วังบางขุนพรหม”


สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญชวนสมาชิกล่องเรือเที่ยวชม “วังบางขุนพรหม” สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะบาโรค
ศิลปะเรเนอซองส์ และศิลปะแบบร็อกโคโค ที่มีความงดงามโดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นละเอียดละอออันเป็นเอกลักษณ์
และ “พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย” แหล่งการเรียนรู้ประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งภายใน
มีการจัดแสดงวิวัฒนาการเงินตราโบราณและธนบัตรหายากอันเป็นมรดกทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของไทย

ต่อด้วยการเข้าเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของราชพัสตราจากผ้าไทย งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของราชสำนักไทย
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อาทิ เครื่องโขน และฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แบบต่าง ๆ ที่หาดูจากที่ไหนไม่ได้!
ณ “พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

ปิดท้ายทริป ด้วยการเดินทางเข้าสักการะ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “ซำปอกง” ณ “วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร”
เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนกลับ..

เดินทางสะดวกสบายด้วย “เรือด่วนเจ้าพระยา” เพื่อให้ท่านนั่งชมวิวชิล ๆ ตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
มีวิทยากรบรรยายตลอดการเยี่ยมชม พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงร้านครัวคุณกุ้ง (บุฟเฟ่ต์) กว่า 7 เมนู


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02 685 2514 หรือ 2567 คุณเจียรนัย, คุณจุฐิทิพย์
*หากท่านมีผู้ร่วมทริปหลายคน หนึ่งในผู้ร่วม Trip ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี*จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ   
วันที่ 20 มิ.ย. 2561
ข้อมูลผู้จอง
ชื่อผู้จอง : * ชื่อ * นามสกุล *
โทรศัพท์ : *   E-mail : *
ข้อมูลผู้ร่วม Trip
ลำดับที่1 
รหัสบัตรประชาชน :  *
คำนำหน้า : *  ชื่อ : * นามสกุล : * อายุ : *
โทรศัพท์ : *   E-mail : *
ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน)
อาคาร :   ชั้น :
เลขที่ : *   หมู่ :
หมู่บ้าน :   ซอย :
ถนน : *
จังหวัด : *   อำเภอ : *   ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ : *  
โทรศัพท์ :  
โทรสาร (หากมี) :   E-mail : 
*ท่านจะได้รับใบเสร็จในวันเดินทาง หากท่านประสงค์รับใบเสร็จก่อนล่วงหน้า กรุณาติดต่อ 02 685 2514*
รายละเอียดการชำระเงิน
อัตราค่าบริการ VAT 7% รวมจ่ายสุทธิ
1,120.56 78.44 1,199.00