กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/60

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/60
รหัสหลักสูตร : 60-06-048
วัน/เวลา : ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย. 7-8 และ 29 ต.ค. 60 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณนันทนา สังขวิจิตร
                      คุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม
                      คุณมานิต พาณิชย์กุล
                      คุณวันชัย พิทักษ์กรณ์
                      คุณบุญเกียรติ เดชะวรานนท์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 8,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 9,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
30:0 0:0 30:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร