กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป
รหัสหลักสูตร : 60-09-094
วัน/เวลา : พ-พฤ.15-16 พ.ย.60 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณเพ็ญทิพย์ ศิระธนารัณฑ์
                      คุณมานิตา รักสัจ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 5,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 6,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร