กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของกิจการที่มีโครงสร้างธุรกิจเป็นกลุ่มกิจการ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของกิจการที่มีโครงสร้างธุรกิจเป็นกลุ่มกิจการ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป
รหัสหลักสูตร : 60-09-095
วัน/เวลา : อ.14 พ.ย. 60 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
                      คุณธรากร หทัยเจริญลาภ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,200.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร