กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > M-Score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ รุ่นที่ 2/60

M-Score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ รุ่นที่ 2/60
รหัสหลักสูตร : 60-01-062
วัน/เวลา : อา. 29 ต.ค.60 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
รายละเอียดหลักสูตร :
กรุณานำ Notebook มาด้วย เพื่อทำ Workshop ค่ะ
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร