กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย รุ่นที่ 2/60

ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย รุ่นที่ 2/60
รหัสหลักสูตร : 60-08-002
วัน/เวลา : พ. 1, 8, 15, 22 และ 29 พ.ย. 60 เวลา 18.00-20.00 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,700.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
5:0 5:0 5:0 5:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร