กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ร่าง TFRS for SMEs รุ่นที่ 3/60

ร่าง TFRS for SMEs รุ่นที่ 3/60
รหัสหลักสูตร : 60-09-138
วัน/เวลา : พ.15 พ.ย. 60 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณุจุมพฏ ไพรรัตนากร
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 1,800.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร