กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow Cost Accounting รุ่นที่ 5/60

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow Cost Accounting รุ่นที่ 5/60
รหัสหลักสูตร : 60-01-080
วัน/เวลา : อ. 31 ต.ค.60 เวลา 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
รายละเอียดหลักสูตร :
รับฟรี หนังสือการบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,700.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร