กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk and IT Governance) รุ่นที่ 4

ความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk and IT Governance) รุ่นที่ 4
รหัสหลักสูตร : 60-04-037
วัน/เวลา : ส.ที่ 16 ธ.ค. เวลา 09.00-16.30 น. อา.ที่ 17 ธ.ค. เวลา 09.00-12.15 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวรางคณา มุสิกสังข์
                      คุณกิตติพงศ์ หวังวิวัฒน์สิน
                      คุณณรงค๋ ประสานศิลป์ชัย
                      นายธีระยุทธ ดำรงตระกูลเจริญ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องบุษราคัม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้วยขวาง
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 4,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 5,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
9:0 0:0 9:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร