กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 3/60

Financial Model 2-Feasibility Study รุ่นที่ 3/60
รหัสหลักสูตร : 60-09-155
วัน/เวลา : อา. 24 ธ.ค. 60 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณศรัณย์ สุภัคศรัณย์
รายละเอียดหลักสูตร :
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม Financial Model 1-Fundamantals of Finance แล้ว
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร