กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 3/60

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 3/60
รหัสหลักสูตร : 60-05-044
วัน/เวลา : พ.-พฤ.ที่ 20-21 ธ.ค.60 เวลา 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต, อาจารย์ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
9:0 3:0 9:0 3:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร