กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว รุ่นที่ 3/60

แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว รุ่นที่ 3/60
รหัสหลักสูตร : 60-02-017
วัน/เวลา : พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
                      คุณจุมพฏ ไพรรัตนากร
รายละเอียดหลักสูตร :
หลักสูตรภาคปฏิบัติ เน้นการจัดทำ Workshop
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
5:0 1:0 5:0 1:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร