กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
รหัสหลักสูตร : 60-06-092
วัน/เวลา : ส. 16 ธ.ค. 60 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณสมชัย แพทย์วิบูลย์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,200.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร