กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)

การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน)
รหัสหลักสูตร : 61-04-001
วัน/เวลา : ส.-อา.2-3 มิ.ย.61 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
รายละเอียดหลักสูตร :
                  * วันที่สอง กรุณานำ Notebook มาด้วยนะคะ *
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 4,500.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 5,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร