กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 1/61

ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 1/61
รหัสหลักสูตร : 61-09-009
วัน/เวลา : พฤ. 17 พ.ค. 61 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
                      ผศ.วิภาดา ตันนติประภา
                      คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
                      ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 /ภายในสถานที่สัมมนา มีอากาศเย็น ควรสวมเสื้อกันหนาว แขนยาว หรือ ผ้าคลุม เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,745.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,280.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร