กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 รุ่นที่ 1/61

สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 รุ่นที่ 1/61
รหัสหลักสูตร : 61-09-011
วัน/เวลา : อา. 20 พ.ค. 61 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวันดี ลีวรวัฒน์
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,200.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร