กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) รุ่นที่ 1/61

การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) รุ่นที่ 1/61
รหัสหลักสูตร : 61-04-008
วัน/เวลา : พฤ.-ส.17-19 พ.ค.61 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
                      คุณพงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี
                      คุณธันวา วาทหงษ์
                      ผศ.สมชาย ศุภธาดา
รายละเอียดหลักสูตร :
กรุณานำ Computer Notebook มารับ case ด้วยค่ะ
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม S31 สุขุมวิท 31
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 9,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 10,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
15:0 3:0 15:0 3:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร