กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > จับประเด็นสำคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ รุ่นที่ 2/61

จับประเด็นสำคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ รุ่นที่ 2/61
รหัสหลักสูตร : 61-02-009
วัน/เวลา : อ. 22 พ.ค.61 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร