กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรเต็ม)

TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรเต็ม)
รหัสหลักสูตร : 61-09-014
วัน/เวลา : วันที่ 7 มิ.ย. 61 ถึงวันที่ 14 ก.ย. 61 09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.
วิทยากรหลักสูตร : กรรมการคณะกรรมการกำหนดการบัญชีและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี
                      
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 29,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 32,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
117:0 0:0 117:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร