กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 (หลักสูตรเต็ม 6 วัน)

Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 (หลักสูตรเต็ม 6 วัน)
รหัสหลักสูตร : 61-02-010
วัน/เวลา : 4,5,21,22,25,27 มิ.ย.61 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
                      ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
                      คุณชูพงษ์ สุรชุติกาล
                      คุณสายฝน อินทร์แก้ว
                      คุณจุมพฏ ไพรรัตนากร
                      คุณปฐมพงศ์ ศรีศุภโรจน์กุล
                      คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 12,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 14,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
36:0 0:0 36:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร