กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม IFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/61

รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม IFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/61
รหัสหลักสูตร : 61-09-051
วัน/เวลา : พ. 30 พ.ค. 61 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณปิยรัตน์ วัจกรณ์
                      คุณวราพร ประภาศิริกุล
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 1,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 2,200.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร