กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > อบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน รุ่นที่ 2/61

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน รุ่นที่ 2/61
รหัสหลักสูตร : 61-01-022
วัน/เวลา : พฤ.31 พ.ค.61 เวลา 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
รายละเอียดหลักสูตร :
รับฟรี หนังสือ การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
สถานที่ฝึกอบรม : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 2,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 3,200.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร