กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop):ผู้บริหารทางการบัญชีกับการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการตามโมเดล Thailand 4.0 รุ่นที่ 2/61

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop):ผู้บริหารทางการบัญชีกับการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการตามโมเดล Thailand 4.0 รุ่นที่ 2/61
รหัสหลักสูตร : 61-03-007
วัน/เวลา : พ. 11 ก.ค.61 08.45-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณวรวิทย์ เจนธนากุล
                      รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก
รายละเอียดหลักสูตร :
ฟรี: หนังสือการบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรม S31 สุขุมวิท 31
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,800.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,500.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร