กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับนักวิเคราะห์ในอนาคต

ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับนักวิเคราะห์ในอนาคต
รหัสหลักสูตร : 61-09-097
วัน/เวลา : ศ. 22 มิ.ย.61 09.30-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : ผศ.วิภาดา ตันติประภา
                      รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล
                      
                      
                      
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 3,700.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 4,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร