กำหนดการฝึกอบรมสัมมนา > การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร รุ่นที่ 1/61

การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร รุ่นที่ 1/61
รหัสหลักสูตร : 61-04-022
วัน/เวลา : จ.-อ.16-17 ก.ค.61 09.00-16.30 น.
วิทยากรหลักสูตร : คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
                      คุณวารุณี ปรีดานนท์
                      คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
                      คุณฝนทิพย์ พบลาภ
                      คุณอนุวัฒน์ จงยินดี
รายละเอียดหลักสูตร :
-
สถานที่ฝึกอบรม : ห้อง Ballroom 1 ชั้น 7 โรงแรม Holiday Inn Bangkok Sukhumvit
อัตราสัมมนาสมาชิก(รวม VAT) : 15,000.00 บาท
อัตราสัมมนาบุคคลทั่วไป(รวม VAT) : 19,000.00 บาท
ผู้ทำบัญชี CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
12:0 0:0 12:0 0:0
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้คัดลอก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตรสัมมนานี้
 
 
หลักสูตรปิดรับสมัคร
  แผนที่สถานที่จัดอบรม
 
ประเภทหลักสูตร