กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันทำการ มิฉะนั้นสภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกการสมัครหลักสูตรอบรม/สัมมนาของท่าน
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครและชำระค่าอบรม/สัมมนาในวันอบรม/สัมมนา
  ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Online
ตารางสัมมนาประจำเดือน ค้นหาหลักสูตรสัมมนา
AEC
# วันที่ หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา ผู้ทำบัญชี CPA อัตราสัมมนา(รวม VAT) Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป
ไม่มีหลักสูตรเปิดอบรม